Cła antydumpingowe na rowery elektryczne z Chin

Od dłuższego już czasu dużo się mówi o cłach antydumpingowych na rowery elektryczne sprowadzane z Chin. Decyzji jeszcze nie ma ale cła mogą obowiązywać wstecz już od 4 maja 2018, to milowy krok do wprowadzenia w/w ceł.
 Poniżej prezentujemy treść notatki prasowej Europejskiego Stowarzyszenia Rowerowego wydanej 3 maja 2018.

„Za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Komisja Europejska potwierdziła w dniu dzisiejszym, że na tym etapie posiada wystarczające dowody na to, że import przedmiotowego produktu z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) oraz, że „Komisja dysponuje wystarczającymi dowodami na to, że praktyki dofinansowywania stosowane przez producentów eksportujących stanowią istotną szkodę dla przemysłu unijnego”.

Komisja Europejska opublikowała kluczowe dane, które zostały przedstawione wraz ze skargą EBMA oraz stwierdziła w Dzienniku Urzędowym, co następuje (łącze poniżej):

  • „Dowody dumpingu są oparte na porównaniu ustalonej w ten sposób wartości normalnej z ceną eksportową (na poziomie ex-works) przedmiotowego produktu sprzedawanego w celach eksportu do Unii. Mówiąc ogólnie, a także mając na uwadze zakres domniemanych marż dumpingowych wynoszących od 193 % do 430 %, zebrane dowody na obecnym etapie stanowią wystarczające potwierdzenie, że producenci eksportujący stosują dumping”.
  • „W skardze przedstawiono również wystarczające dowody potwierdzające domniemany spadek udziału przemysłu unijnego w rynku z 42,5 % w 2014 r. do 28,6 % w okresie uwzględnionym w skardze, obniżony i malejący poziom rentowności z 3,4 % obrotu w 2014 r. do 2,1 % w okresie uwzględnionym w skardze, a także obliczenia dotyczące zaniżania cen, które wahały się od 153 % do 206 %”.
  • „Wielkość eksportu z ChRL do Unii wzrosła o 82 % w okresie od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem od listopada 2016 r. do lutego 2017 r.”.

Ponadto w Dzienniku Urzędowym stwierdzono, co następuje:

  • „Komisja uznała, że efekt sezonowości nie miał wpływu na porównanie dokonane w ujęciu «rok do roku» i dostarczyła dowody potwierdzające wzrost wielkości importów o 82 % od momentu wszczęcia postępowania w tej sprawie.
  • „Komisja uznała, że importerzy byli świadomi lub powinni byli być świadomi domniemanych praktyk dumpingowych, ich zakresu i domniemanej szkody”.
  • „Dalszy znaczny wzrost importu może poważnie osłabić skutki naprawcze planowanych do nałożenia ceł. Słusznym wydaje się też założenie, że import przedmiotowego produktu może jeszcze bardziej wzrosnąć przed przyjęciem środków tymczasowych, ponieważ jeśli takie środki zostaną w ogóle wprowadzone, nastąpi to najpóźniej około 20 lipca, co zbiegłoby się z końcem sezonu sprzedaży rowerów elektrycznych w 2018 r.