Rower elektryczny Riese Muller – zbliżenie na silnik elektryczny

Czyżby w Polsce dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych stały się faktem?

Obserwując dojrzałe rynki zachodniej Europy, z zazdrością odnotowujemy od 10 lat rosnącą w tempie dwucyfrowym sprzedaż rowerów elektrycznych. Jest to spowodowane wieloma czynnikami i bodźcami pobudzającymi popyt na ten typ pojazdów elektrycznych. Jednym z takich bodźców jest system dopłat do zakupu nowych „elektryków”. W Polsce sprzedaż raczkuje, ale jeśli nasze doniesienia i podejrzenia potwierdzą się, wkrótce branża rowerowa będzie mogła liczyć na niemały bodziec popytowy.

Wiele wskazuje na to, że i w Polsce doczekaliśmy się dopłat do rowerów elektrycznych, bowiem na biurku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, leży i czeka na podpis ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

W Rozdziale 10 w/w rozporządzenia; Szczegółowe warunki udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną.

Czytamy…

  • 49. Wsparcie na zakup nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, gazem ziemnym lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną może zostać przeznaczone na nabycie przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego:

Pkt. 4) nowego pojazdu z kategorii L, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, napędzanego energią elektryczną,

Punkt 4 w/w rozporządzenia mówi o pojazdach kategorii L, według załącznika nr 2 Ustawy prawo o Ruchu Drogowym w kategoriach L wyszczególniona jest kategoria L1e, pod którą urzędy komunikacji w całym kraju rejestrują rowery elektryczne niespełniające normy EN15194. W skrócie, jeżeli rower elektryczny posiada manetkę do autonomicznej jazdy bądź wyposażony jest w silnik o mocy nominalnej większej niż 250W (do 4KW) lub wspomagany jest do prędkości 45km/h podlega rejestracji. Ustawodawca zrównał tego typu rowery z motorowerem. Należy również pamiętać, że tego typu rowery elektryczne wymagają Homologacji Typu. W dokumencie poświadczającym Homologację Typu dla w/w typu rowerów widnieje kategoria pojazdu L, co pozwala wnosić o dopłaty do zakupu. Rowery z kategorii L1e, skategoryzowane są jako pojazdy elektryczne, a nie rowery elektryczne. Przypomnijmy, że do kategorii rowerów zaliczane są tylko i wyłącznie rowery elektryczne spełniające wymogi normy EN15194:2017 (PN-EN15194: 2018-01).

Wydaje się, że droga do dopłat została jednoznacznie otwarta, co powinno pozwolić na znaczne zwiększenie sprzedaży tej kategorii „elektryków”. Wszystko wydaje się logicznie i spójne, jednak poczekajmy… bo nasza polska rzeczywistość potrafi być zaskakująca.

Dwie uwagi. Po pierwsze, tego typu rowery nie są zbyt popularne ze względu na konieczność rejestracji, a po drugie żaden z polskich producentów w tej chwili nie posiada takiego roweru z homologacją w ofercie. Oferty europejskich producentów też są dość okrojone w tej kategorii rowerów elektrycznych.

Źródło: Veloprofit/Rozporządzenie z dnia 23.12.2019 roku.

Rower elektryczny Riese Muller