Bike Monitor pomaga w ubezpieczeniach rowerów.

Ubezpieczenia roweru, również w przypadku kradzieży na ulicy!

Osoby, które kupią nowy rower w sklepie, mogą w okresie 13 miesięcy skorzystać z bezpłatnej rejestracji jednośladu w bazie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego bikemonitor.pl. Dzięki prezentacji danych rejestrowych rowerów, możliwości zgłaszania kradzieży, przepływowi informacji między użytkownikami rowerów i przedstawicielami branży, oznaczaniu miejsc wysokiego ryzyka kradzieży, znacznie wzrasta szansa uniknięcia kradzieży a w przypadku jej wystąpienia – odzyskania roweru.

Rejestracja roweru w bikemonitor.pl umożliwia skorzystanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego Bezpiecznie Rowerem opracowanego przez PZU oraz Polskie Stowarzyszenie Rowerowe.

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową, która obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW (także dzieci podróżujących z ubezpieczonym rowerzystą), odpowiedzialność cywilną OC na wypadek szkód wyrządzonych podczas jazdy rowerem oraz Casco roweru w razie wypadku, rabunku i kradzieży (również kradzieży z ulicy). Ochroną objęte są uszkodzenia lub utrata roweru oraz wyposażenia wskutek zdarzeń losowych (np. pożar czy powódź). Dotyczy to również bagażu Bagaż. Dostępna jest też opcja „doubezpieczenia” wprowadzonych modyfikacji roweru bądź dokupionego wyposażenia w czasie trwania polisy.

Rejestracja w bikemonitor.pl umożliwia dostęp do innych przydatnych opcji jak np. przechowywanie dowodów zakupu, budowa historii własnościowej czy elektroniczna książka serwisowa. Więcej informacji można uzyskać podczas BIKE EXPO w strefie PZU oraz na stronie www.bikemonitor.pl.