Kosztorys

Zamów
kosztorys

Kolizje samochodów z rowerami i rowerami elektrycznymi, to coraz częstsze zdarzenia drogowe. Wraz z rozwojem rynku rowerowego i prawdziwym boomem sprzedażowym rowerów elektrycznych, takich zdarzeń będzie niestety coraz więcej. Warto w tej sytuacji zabezpieczyć swoje interesy i skorzystać z indywidualnej wyceny uszkodzonego roweru. Wykonujemy kosztorysy napraw rowerów i rowerów elektrycznych dla firm ubezpieczeniowych w dochodzeniach odszkodowawczych oraz na cele indywidualne. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu omówienia przedmiotu kosztorysowania.   

Opłata za kosztorys

Opłata za wykonanie kosztorysu jest uzależniona od przedmiotu wyceny zwykle jednak kalkulacja kosztów kosztorysowania, zawiera się w formule:

A. 400 zł (+ VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi do 4.000 zł

B. 800 zł (+ VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 5.001 zł do 10.000 zł

C. 1200 zł  do 1800 zł (+ VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 10.001 zł do 60.000 zł. 

Order a cost estimate

Car collisions with bicycles and electric bikes are more and more frequent road incidents. With the development of the bicycle market and the real boom in the sales of electric bicycles, there will be more and more such events. In this situation, it is worth protecting your interests and taking advantage of the individual valuation of the damaged bike. We make cost estimates of bicycle and electric bike repairs for insurance companies in claims for damages and for individual purposes.

Please contact us by phone or e-mail to discuss the subject of the cost estimate.