Branża pisze do premiera

Branża pisze do premiera
07.05.2020

Kolejne pismo do premiera pana Mateusza Morawieckiego wystosował zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. W piśmie tym, czytamy między innymi o pozytywnym wpływie na zdrowie transportu rowerowego.

Działania takie są bardzo ważne dlatego, że w ten sposób branża bezpośrednio podkreśla swój istotny wpływ na zdrowie w dobie pandemii. Poniżej cytujemy w całości kolejny list do Prezesa Rady Ministrów.

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe, organizacja polskiej branży i przemysłu rowerowego zwraca się z prośbą
o uprzywilejowanie ruchu rowerowego, jako jednego z najbezpieczniejszych sposobów przemieszczania się
podczas pandemii.
Polskie Stowarzyszenie Rowerowe zrzesza polskich producentów, dystrybutorów, sklepy, serwisy i prasę
branżową. Służymy doradztwem i informacją, a jedną z naszych misji jest szeroko rozumiane stymulowanie
rynku rowerowego. W obecnej sytuacji zajmujemy się wsparciem nie tylko producentów, dystrybutorów czy
sklepów, ale także użytkowników rowerów w kraju.
Jazda na rowerze to nie tylko rekreacja, ale przede wszystkim sposób transportu, o tej porze roku szczególnie
popularny. Rower pozwala dojechać do pracy czy zakupy szybko, zdrowo, ekologicznie i nie narażając
użytkownika na bliski kontakt z innymi osobami na ulicy.
W związku z koniecznymi i zrozumiałymi obostrzeniami komunikacja miejska działa z ograniczeniami.
Korzystanie z niej jest mniej bezpieczne dla zdrowia, tym bardziej, więc warto wybrać rower, który ponadto
pozwala szybko się przemieszczać, uniknąć dotykania elementów infrastruktury miejskiej i niejako
automatycznie utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób.
Powołując się na rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia jazda rowerem i ruch pieszy rekomendowany
jest, jako najbardziej korzystny dla zdrowia, zarówno w kontekście uniknięcia zarażenia COVID-19, jak i w
kontekście zapewnienia obywatelom dawki ruchu podczas drogi do pracy, w drodze po zakupy czy w celu
opieki nad bliskimi. Niektóre kraje europejskie wdrożyły już w wielu miastach rozwiązania takie jak tymczasowe
wydzielenie pasów ruchu drogowego wyłącznie dla rowerów lub tworzenie dużych stref uprzywilejowanego
ruchu rowerowego. W Budapeszcie władze miejskie zaplanowały całą sieć dróg rowerowych na głównych
arteriach miasta. W Berlinie kilka ulic ma nowe, szerokie pasy dla rowerów, wytyczone w przestrzeni
dotychczas przewidzianej dla pojazdów silnikowych. W Brukseli, w całym historycznym centrum miasta
powstaje strefa z ograniczeniem prędkości do 20km/h i pierwszeństwem dla pieszych oraz rowerzystów.
Koncepcja priorytetyzacji w miejskiej sieci komunikacyjnej nabiera, więc rozpędu w tych wyjątkowo trudnych
chwilach epidemii COVID-19. Paryż i Madryt przygotowują długofalową strategię analizując, w jaki sposób
wspierać rowery, rozumiejąc je, jako podstawowy środek transportu po złagodzeniu środków związanych z
kwarantanną.
Zmniejszenie ruchu samochodów i brak korków umożliwia takie rozwiązania bez szkody dla przepustowości.
Polskie Stowarzyszenie Rowerowe prosi o spojrzenie przychylnym okiem na sytuację rowerzystów w Polsce
i pomoc w stworzeniu jak najlepszych warunków do jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
podyktowanych pandemią. Prosimy o udostępnienie możliwie najszerszej infrastruktury dla ruchu rowerowego
i uwolnienie działalności miejskich systemów rowerowych, jako bezpiecznej i ekologicznej alternatywy dla
komunikacji zbiorowej.

Wierzymy, że bezpieczne korzystanie z rowerów pomoże masowo zadbać o zdrowie Polaków, poprawi
w miastach jakość powietrza a wspólne działania przyniosą najlepsze efekty.

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe

ul. Rydygiera 8, bud. 20B, lok 224, 01-793 Warszawa
biuro@psronline.pl
www.psronline.pl