Eurobike 2022 pokaże, jak będą wyglądały miasta w przyszłości

Eurobike 2022 pokaże, jak będą wyglądały miasta w przyszłości
12.01.2022

Eurobike 2022 pokaże, jak będą wyglądały miasta w przyszłości

Nowy Eurobike rozszerza portfolio o mobilność jutra – we Frankfurcie zaprezentowane zostaną alternatywne rozwiązania mobilności przyszłości.

Eurobike 2022 odnotowuje rekordową liczbę rejestracji. Rozszerzenie koncepcji targów i wyraźne zintegrowanie tematów Future Mobility i Urban Mobility we wszystkich ich aspektach doskonale uzupełnia klasyczne tematy rowerowe. Współpracując ramię w ramię z klastrami kompetencji ze świata polityki, administracji i biznesu, a także ekspertami z dziedziny badań i praktyki, Eurobike aktywnie wspiera transformację transportu z punktu widzenia interesariuszy branży rowerowej. Dwie znane cechy Eurobike, a mianowicie Start-Up i Cargo Area, przenoszą się do hali 8 – nowego flagowego modelu alternatywnych rozwiązań w zakresie mobilności na terenach wystawowych.

Rzeczywistość wyprzedza plany

Chociaż obecnie dopiero okaże się, jaki priorytet nowy rząd federalny przypisze kwestii transformacji mobilności, rozwój – przede wszystkim na obszarach miejskich – już teraz wyprzedza to, co jest powszechnie dyskutowane jako planowanie perspektywiczne. Dzięki rowerom, e-rowerom i małym pojazdom wspomaganym elektrycznie, takim jak e-skutery i usługi współdzielenia, przejście na mikromobilność już ma miejsce, podczas gdy wymagana przestrzeń i ślad CO2 na użytkownika spadają. Nowy Eurobike jest zarówno siłą napędową, jak i katalizatorem tego rozwoju; prezentuje nowe produkty i innowacje, jednocześnie oferując zainteresowanym stronom mobilności platformę, sieci, koncepcje i treści wykraczające poza rower i e-rower. Jądrem i epicentrum Future Mobility będzie hala 8 na terenach wystawowych Frankfurt Messe w połączeniu ze strefą demonstracyjną.

Aby rozszerzyć koncepcję targów o mobilność w mieście, organizatorzy Eurobike powiększyli zespół o potężne wsparcie z wielu różnych dyscyplin. MotionLab.Berlin wraz ze swoim założycielem i liderem Christophem Neye, który postrzega wsparcie dla Eurobike jako logiczną konsekwencję swojego zaangażowania w nową mobilność: „Jako współinicjator MotionLab.Berlin mogłem doświadczać potencjału nowej mobilności za każdym razem jednego dnia. W szczególności segment rowerowy, który jest coraz częściej uzupełniany przez lekkie pojazdy elektryczne (LEV) w zastosowaniach miejskich, jest świadkiem pojawiania się nowych technologii i usług, które mogą zmienić naszą mobilność na lepsze w dłuższej perspektywie. Dlatego też osobistą troską jest dla mnie wspieranie i doradzanie firmie Eurobike w podążaniu tą ścieżką. Jako zwolennik i zwolennik sceny start-upów hard-tech, cieszę się z możliwości zaprezentowania szerokiej publiczności ekscytujących i wyjątkowych innowacji na wiodących targach dotyczących mobilności przyszłości”.

Rowery cargo – gwarancja przejścia na bardziej ekologiczny transport

Mobilność przyszłości jest nie do pomyślenia bez rowerów cargo. Tylko jeśli uda nam się przenosić ładunki na krótkie odległości w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska, uda nam się zmienić politykę transportową. Rower cargo znajdzie również nowy dom w hali 8 „Mobilność przyszłości”. Dyrektor Eurobike Show Dirk Heidrich wyjaśnia: „Od 2018 roku Cargo Area jest miejscem spotkań dynamicznego sektora rowerów cargo. Poprzez wybór Frankfurtu zaoferujemy produktowi odpowiednie terytorium, prawdziwe laboratorium, odpowiednią oprawę i połączenie tematyczne.” Wydarzenia społecznościowe, takie jak wieczorne wycieczki na rowerach cargo, zarówno z lokalną sceną rowerów cargo, jak i po niej, będą częścią programu targów, podobnie wyścigi na rowerach cargo w weekend festiwalowy (16 i 17 lipca). Oferta stoisk all-inclusive, a także bezpośredni dostęp do Strefy demonstracyjnej z idealnymi możliwościami do testowania, a także bliskością obszarów tematycznych Start-Up, Mobilność w mieście, Udostępnianie jako usługa, Infrastruktura i tym podobne, łączą się, aby stworzyć kompleksowy pakiet.

Nie ulega wątpliwości, że zmieniająca się mobilność wymaga nowej infrastruktury drogowej. W budowie są szybkie ścieżki rowerowe – bezpośrednie, płaskie, pozbawione skrzyżowań trasy dla rowerów i pedeleków, które łączą A z B, a następnie prowadzą do C i D. 

Źródło: Eurobike