Velostrady w Metropolii. Katowice dostały dofinansowanie na prace budowlane, a Sosnowiec na dokumentację

Velostrady w Metropolii. Katowice dostały dofinansowanie na prace budowlane, a Sosnowiec na dokumentację
21.03.2024

Velostrady w Metropolii. Katowice dostały dofinansowanie na prace budowlane, a Sosnowiec na dokumentację

 

Metropolia udzieliła Katowicom ok. 1,5 mln zł dotacji na prace budowlane na odcinek Velostrady nr 6 , który połączy Brynów z Giszowcem. Sosnowiec otrzymał ok. 455 tys. zł. dofinansowania na opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch odcinków Velostrad, które będą przebiegać przez miasto. Pozwoli to na ukończenie prac zapoczątkowanych rok temu.

Budowa Velostrad GZM jest jednym ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Mają one pełnić głownie funkcję transportową, zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.


Katowice budują odcinek od Brynowa do Giszowca

Odcinek, na budowę którego Katowice otrzymały ok. 1,5 mln zł wsparcia jest początkowym fragmentem Velostrady nr 6 o długości 9,1 km, która pobiegnie do Mysłowic.
Ten odcinek rozpocznie się w Katowicach – w Brynowie od ulicy Św. Huberta, będzie biegł wzdłuż nieczynnej linii kolejowej wzdłuż doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec do ulicy Kolistej. Jego długość wynosi ok 4,4. km. Realizacja tej inwestycji o łącznej kwocie ponad 11 mln zł. rozpoczęła się na początku marca br. Ten odcinek Velostrady ma być gotowy na przełomie 2024 i 2025 roku.


Sosnowiec przygotuje dokumentację techniczną

W granicach miasta powstać ma 11 km tras o standardzie rowerowych autostrad. W planowanej sieci Velostrad przez miasto będą przebiegać trasy nr 1 oraz 7.  
3,4 km trasy nr 1 ma przebiegać od granicy z Katowicami, przez ul. Kresową, przecinać ul. Piłsudskiego i do centrum Sosnowca, z wykorzystaniem śladu i nasypu dawnej linii kolejowej.  
Pozostałe 7,6 km to odnogi „jedynki” do sąsiadujących miast Zagłębia, włączone pod wspólny numer 7. Mają one biec następująco:

  •  do Czeladzi: od przecięcia drogi ekspresowej nr S86 na wysokości ul. Wiązowej, wzdłuż ul. Stalowej, przez ul. Okólną, do granicy z Czeladzią;
  • do Będzina: od wysokości ul. Wiązowej w Sosnowcu, ma biec wzdłuż drogi S86, przecinać ul. Małobądzką i docierać do skrzyżowania dróg S86 i DK94. Następnie droga zostanie poprowadzona wzdłuż DK94, do ul. Będzińskiej w Sosnowcu i granicy z Będzinem.;
  • w kierunku Dąbrowy Górniczej: ma to być kontynuacja wzdłuż DK94 odnogi będzińskiej. Velostrada przetnie tu ul. Będzińską w Sosnowcu oraz układ torowisk tramwajowych i dojdzie do lewego brzegu rzeki Czarnej Przemszy, następnie w rejonie ul. Śnieżnej istniejącą kładką przekroczy rzekę i dotrze poprzez drogę wewnętrzną w rejon istniejącego przejazdu kolejowego ul. Chemicznej i ul. Piotrkowskiej. Dalej trasa rowerowa pobiegnie w rejonie ul. Piotrkowskiej, przetnie DK94, potok Zagórski i ul. Sokolską i przejdzie przez fragment Będzina, do granicy Dąbrowy Górniczej.

 

Rozwiązania, które znajdą się w koncepcji technicznej Velostrad przygotowanych przez Sosnowiec mają stanowić plan dla przyszłych projektów m.in. architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu czy też technicznych. Prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej miasto rozpoczęło rok temu. Wtedy Metropolia przyznała na ten cel 500 tys. zł dotacji. Zgodnie z planami, dokumentacja techniczna powinna być gotowa na jesień tego roku.

 

W Metropolii powstaje sieć Velostrad

Planowane przebiegi Velostrad zostały wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie powstanie 8 Velostrad o długości ok. 120 km. Ten katalog nie jest zamknięty. Trwają ustalenia dotyczące kolejnych przebiegów. 

W 2024 roku planowane jest udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na kolejne etapy realizacji Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych. Mają być kontynuowane wykupy nieruchomości pod Velostrady, ukończone mają zostać zlecone przez Sosnowiec, Czeladź i Będzin programy funkcjonalno-użytkowe, a Tychy właśnie ukończyły swoją dokumentację. Dotacje mają być udzielane też w związku z planami ogłaszania przez gminy przetargów na dokumentacje projektowe. GZM ma również partycypować w kosztach Velostrad planowanych do realizacji ze wsparciem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE. To m.in. wspomniana już budowa 4,4 km velostrady nr 6 pomiędzy dzielnicami Brynów i Giszowiec w Katowicach. Prace budowlane trwają.

Jeżeli chodzi o zadania z programu Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych realizowane bezpośrednio na zamówienie GZM, ukończone zostaną prace nad przygotowaniem dwóch koncepcji technicznych – Velostrady nr 1 w Katowicach oraz Velostrady nr 6 od katowickiego Giszowca do Mysłowic. Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowych dla tych odcinków. Metropolia pomoże również miastom w procesie wykupu nieruchomości oraz zamówi kolejne koncepcje techniczne – na odcinkach, na których nie realizowano jeszcze żadnej dokumentacji.

 

Źródło: G.Z.M.

Dalsza cześć wpisu dostępna tylko dla posiadaczy premium

Dalsza część tego wpisu dostępna jest tylko dla posiadaczy dostępu premium. Zaloguj się używając przycisku poniżej. Jeśli jeszcze nie posiadasz dostępu premium, sprawdź dostępne opcje i wybierz najlepszy pakiet dla siebie.